วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คุณลักษณะ

คุณลักษณะ ศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น