วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

    เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
    
       เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยการรู้จักเพียงพอรู้จักประหยัดอดออมและอีกอย่างหนึ่งคือรู้จักพอเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเช่นการรีไซเคิ้ลนำของที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิ้ลใหม่การปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองเหลือกินก็นำไปขายได้ใช้เงินหนึ่งส่วนสามเก็บอดออมไว้ใช้เวลาจำเป็นและเอาไว้ให้ลูกหลานและอีกอย่างด้านความรู้หนังสือที่เราไม่ใช้แล้วก็ควรเอาไปบริจาคเพื่อให้คนที่ด้อยโอกาสได้ใช้หาความรู้เป็นการทำบุญไปอีกอย่างหนึ่ง
      
       เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นร่างฐานของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักพอประมาณ   ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกันในตัวแค่นี้ชีวิตเราก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วคะ

16 ความคิดเห็น:

 1. มีการบ้านส่งเเล้ว

  ตอบลบ
 2. เราก็มีการบ้านส่งแล้ว

  ตอบลบ
 3. เราก็มีส่งแล้ว

  ตอบลบ
 4. 3เม้นบน เพื่ออ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากค่ะ เรากำลังจะไปแข่ง มีแบบอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วค่อยเอามาคิดเอง ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

  ตอบลบ
 6. คืแว่าหนูจะไปเเข่งเรียงความหนูควรทำยังไงถึงจะชนะค่ะ

  ตอบลบ
 7. เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นร่างฐานของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักพอประมาณ ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกันในตัวแค่นี้ชีวิตเราก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วคะ **ค่ะ**

  ตอบลบ